Sprijinirea Talentelor în Afaceri și Reinventarea Tinerilor (START) - comunicat de presă

Sprijinirea Talentelor în Afaceri și Reinventarea Tinerilor (START) - comunicat de presă

17:22 22.09.2021
0

ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR GORJENI implementează proiectul cu titlul „Sprijinirea Talentelor în Afaceri și Reinventarea Tinerilor (START)” POCU/908/1/3/149105 în parteneriat cu SC PAIDEA S.R.L., FUNDAȚIA ORIZONT, ASOCIAȚIA AGORA 2013 și ASOCIAȚIA “CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE”.

Proiectul are ca obiectiv general: Furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, acordate pentru 1051 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în scopul îmbunătățirii nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, și asigurarea suportului necesar pentru creșterea ocupării tinerilor NEETs, demers concretizat în obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 240 tineri NEETs, precum și ocuparea în muncă a minim 453 tineri NEETs, intervenție derulată în Regiunea Sud-VestOltenia, materializată pe parcursul a 24 luni.

Obiectivele specifice

Obiectiv Specific 1: Identificarea unui număr minim de 1051 persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare, cu rezidența în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dezvoltarea unei campanii de informare și promovare.

Obiectiv Specific 2: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 943 tineri NEETs șomeri cu varsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin participarea la programele de formare profesională, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal.

Obiectiv Specific 3: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin furnizarea de sprijin pentru încadrarea în munca a 453 persoane, inclusiv prin activități de susținere a antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de tinerii NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare.

Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

- Să fie tânar NEETs cu vârsta cuprinsa între 16 si 29 de ani

- Să fie înregistrat și profilat de SPO

- Să aiba domiciliul sau reședința în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Grupul țintă va cuprinde:

-1.051 tineri NEETs șomeri sau persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani care beneficiază de sprijin, din care: 110 persoane de etnie romă (10.46%) și 220 persoane din mediul rural (20.93%).

-943 tineri NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani care beneficiază de sprijin (89%), vor fi din nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”; dintre aceștia cel puțin 320 tineri (30.44%), vor fi cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”.

Distribuie articol

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitatea 1. Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o forma de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrarii și profilării

SA 1.1. Promovarea serviciilor furnizate și a facilităților legislative ce vin în sprijinul tinerilor cu vârstă între 16 și 29 de ani, în vederea inserției pe piața forței de muncă.

Activitate 2: Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile

SA2.1. Organizarea programelor de formare profesională a adulților prin măsuri integrate și flexibile – calificare

SA 2.2. Organizarea programelor de formare profesională a adulților prin măsuri integrate și flexibile – competențe

Activitatea 3. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale

SA 3.1. Evaluarea și certificarea competentelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale

Activitatea 4. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării – servicii de medierea muncii

SA4.1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării –servicii de medierea muncii

Activitatea 5. Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

SA 5.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri

SA 5.2.Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri

Activitatea 6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

SA6.1.Management – Coordonare

SA 6.2. Monitorizare si Sustenabilitate

SA 6.3. Protectia datelor cucaracter personal

Activitatea 7. ACTIVITATI INDIRECTE. PROMOVARE SI PUBLICITATE

SA 7.1. Activitati indirecte.Promovare si publicitate

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt:

• 5000 potențiali beneficiari informați privind activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării unei afaceri finanțate din FSE.

• 1051 persoane recrutate pentru a beneficia de sprijin prin activitățile implementate în proiect

• 453 persoane angajate ca urmare a participării la serviciile de mediere

• 800 persoane participante la programe de formare pe piața muncii

• 108 persoane își dezvoltă competențele antreprenoriale

• 36 firme înființate/ acordarea ajutorului de minimis pentru cele 36 afaceri în valoare de 25.000 euro/ afacere

Valoarea totală a proiectului este de 16.983.662,26 lei din care 16.874.994,86 lei este valoarea cofinanțării UE.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 26 iulie 2021 – 25 iulie 2023

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact: tel: 0253213041 e-mail: contact@apsg.ro; fundatia_orizont@yahoo.com


Pro Oltenia

Pro Oltenia

Agenda ta zilnică va fi făcută printr-un click la www.pro-oltenia.ro şi cele mai interesante noutăţi le vei afla în câteva clipe. Conectaţi la cele mai importante canale de informaţii, cu tehnologie modernă şi folosirea tehnicilor jurnalistice de top, îţi oferim fotografii şi imagini video în exclusivitate. Sursa ta de ştiri online e cu tine: PRO Oltenia!

Scrie un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii, te rugăm să te autentifici.

ConectareCont nouResetare parolă