OPORTUNITĂȚI DE FORMARE ȘI ÎNFIINȚARE/FINANȚARE START-UP ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA

OPORTUNITĂȚI DE FORMARE ȘI ÎNFIINȚARE/FINANȚARE START-UP ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA

Pro Oltenia
15:00 17.09.2022
0

    Prin proiectul „Tinerii Neets Antreprenori şi pRofesionişti! – TÂNĂR”

Citește tot
Palatul Elisabeta din București este deschis publicului. Incursiune în istoria Regalității

Palatul Elisabeta din București este deschis publicului. Incursiune în istoria Regalității

Pro Oltenia
10:54 13.09.2022
0

    Palatul Elisabeta este deschis publicului. Expoziția Regală poate fi văzută: sâmbătă, 17 septembrie, între orele 12.00-17.00, precum și duminică, 18 septembrie, între orele 10.00-13.00 și 14.00-17.00.
     Vizitatorii pot să vadă atât decorațiile Regelui Mihai, cât și decorațiile actuale ale Casei Regale, dar și o serie de ținute ale Majestății Sale Margareta.

Citește tot
Proiectul STUDENT ANTREPRENOR, implementat de către Asociația Psihologilor Gorjeni și Fundația Orizont

Proiectul STUDENT ANTREPRENOR, implementat de către Asociația Psihologilor Gorjeni și Fundația Orizont

Pro Oltenia
14:05 06.04.2022
0

    Asociația Psihologilor Gorjeni și Fundația Orizont implementează în perioada 26.12.2021-25.12.2023 proiectul POCU/829/6/13/140236 „STUDENT ANTREPRENOR” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, A.P.6: ”Educație și competențe”, OS6.13.Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoare economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Citește tot
IN MEMORIAN – SORIN VIDAN (24.09.1968 - 01.04.2022)

IN MEMORIAN – SORIN VIDAN (24.09.1968 - 01.04.2022)

Pro Oltenia
18:17 03.04.2022
0

    Confrații din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România deplâng dispariția fulgerătoare și prematură a lui Sorin Vidan (Sorin Delaskela), scriitor remarcat pentru talentul său și apreciat prin premii de prestigiu. Vestea cumplită a dispariției sale a lovit ca un fulger, curmând o viață în plină activitate creatoare, un jurnalist și un manager dedicat total comunității și iubitorilor de literatură.
    

Citește tot
Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului ACHIZITIA: Servicii de formare profesionala in cadrul proiectului Un pas inainte catre excelenta profesionala

Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului ACHIZITIA: Servicii de formare profesionala in cadrul proiectului Un pas inainte catre excelenta profesionala

Pro Oltenia
16:02 07.02.2022
0

    Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului ACHIZITIA: Servicii de formare profesionala in cadrul proiectului „Un pas inainte catre excelenta profesionala”
     Contract nr. POCU/726/6/12/135474
     Cod CPV 80511000-9- Servicii de formare a angajalilor
    

Citește tot
ANUNȚ ANGAJARE

ANUNȚ ANGAJARE

Pro Oltenia
16:15 11.01.2022
0

    Fundația Orizont, cu sediul în mun. Craiova, str. Unirii, nr. 26, jud. Dolj, va organiza și derula un concurs pentru ocuparea postului de Asistent proiect, în cadrul proiectului POCU/829/6/13/140236 – „STUDENT – ANTREPRENOR”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
    
     TIPUL POSTULUI: cu timp parțial (6h/zi, program de lucru: 09:00 – 15:00).
    
     OFERTA: se va negocia în urma interviului.
    
     DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOCUMENTELOR: luni, 17 ianuarie 2022, ora 10:00.
    
     CERINȚE POST:
    
    
    
     Ø studii superioare finalizate (studiile în domeniul economic pot reprezenta un avantaj);
    
     Ø cunoștințe avansate de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
    
     Ø capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
    
     Ø managementul timpului;
    
     Ø capacitate de analiză şi sinteză;
    
     Ø capacitate de deducţie logică;
    
     Ø promptitudine;
    
     Ø punctualitate;
    
     Ø simţ organizatoric;
    
     Ø aptitudinea de a lucra cu documente;
    
     Ø asumarea responsabilităţii;
    
     Ø capacitatea de a lucra în echipă;
    
     Ø adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
    
     Ø aptitudini de comunicare scrisă şi verbală;
    
     Ø loialitate și confidențialitate.
    
    
    
     DESCRIEREA POSTULUI:
    
    
    
     a. Asistă echipa de implementare în toate activitățile, participând la îndeplinirea obiectivelor/rezultatelor proiectului și asigurarea calității;
    
     b. Asigură secretariatul în cadrul proiectului;
    
     c. Asigură relațiile/corespondența cu partenerii din proiect, un circuit informațional adecvat, discuții și feedback, facilitând cooperarea dintre și între membrii echipelor de lucru pentru activităţile specifice;
    
     d. Asigură completarea / actualizarea documentelor Resurse Umane, a bazei de date, a registrelor și a celorlalte documente elaborate în cadrul proiectului;
    
     e. Întocmește adrese către diverse instituții (AJPIS, AJOFM etc.) și le supune aprobării reprezentantului legal al Fundației Orizont;
    
     f. Întocmește și completeaza registrul proiectului;
    
     g. Operează cu datele personale ale angajaților;
    
     h. Participă la proiectarea, derularea, finalizarea tuturor activitatilor de promovare, diseminare, informare şi publicitate;
    
     i. Pastrează, inventariază, îndosariază și arhiveaza documentele elaborate de catre beneficiarul proiectului Fundaţia Orizont în cadrul proiectului, în conformitate cu regulile din cadrul cererii de propuneri de proiecte şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;
    
     j. Participă la ședinţele de lucru, de evaluare internă, la evenimentele proiectului;
    
     k. Întocmește / tehnoredactează procesele verbale ale sedințelor de lucru;
    
     l. Îndeplineşte în limita posibilităţilor, orice alte sarcini specifice care îi sunt solicitate de reprezentantul legal al Fundației Orizont / coordonatorul de proiect, menite să conducă la atingerea obiectivelor proiectului.
    
    
    
     DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
    
     Ø CV-ul candidatului, în format EUROPASS;
    
     Ø Scrisoare de intenție;
    
     Ø Copie act de identitate;
    
     Ø Copie diploma de licență (sau adeverință de studii, în cazul în care diploma nu a fost încă eliberată);
    
     Ø Orice alte documente considerate relevante de către candidat.
    
    
    
     Documentele care compun dosarul de înscriere vor fi scanate și transmise pe adresa de e-mail a Fundației ORIZONT (fundatia_orizont@yahoo.com) până cel târziu la data de 17.01.2022, ora 10:00.
    
     Candidații care au trecut de etapa de selecție a dosarelor vor fi contactați pentru a programa un interviu.
    
     Persoana de contact: Adina Niță, telefon: 0784721866; e-mail: adina.nita98@yahoo.com
    
    
    
     Președinte Fundația Orizont,
    
     Prof. OPRESCU Ersilia

Citește tot
Pasiunile regilor României - o nouă emisiune filatelică regală

Pasiunile regilor României - o nouă emisiune filatelică regală

Pro Oltenia
18:54 04.01.2022
0

    Romfilatelia a introdus în circulație, înainte de Crăciun, emisiunea de mărci poștale Pasiunile regilor României (II), care explorează interesele particulare ale monarhilor României dincolo de ocupațiile lor oficiale, de implicarea în treburile statului, abordând o tematică incitantă – Vânătoarea.

Citește tot
Fundația Orizont și Asociația Hermes București organizează conferința de închidere a proiectului POCU/633/6/14/131538, Practică inovativă – Succes în carieră, PINC

Fundația Orizont și Asociația Hermes București organizează conferința de închidere a proiectului POCU/633/6/14/131538, Practică inovativă – Succes în carieră, PINC

Pro Oltenia
17:24 10.12.2021
0

    Fundația Orizont și Asociația Hermes București organizează luni 13 decembrie, ora 12.00, în sistem hibrid online și face-to-face la Sala Coloanelor, str. Unirii, nr. 26, Et.1, Craiova conferința de închidere a proiectului POCU/633/6/14/131538, \"Practică inovativă – Succes în carieră, PINC”.
    
     Obiectivul general al proiectului a contribuit la creşterea participării elevilor din învăţământul profesional şi liceal din județele Dolj și Sibiu la programe de învăţare la locul de muncă/stagii de practică, inclusiv firme de exercițiu, prin parteneriat social cu mediul de afaceri din sectoarele economice cu potenţia competitiv și din domeniile de specializare inteligentă (industrie şi servicii), centrat pe formarea şi dezvoltarea de competenţe profesionale şi transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane.
    

Citește tot
Încarcă mai multe articole

ConectareCont nouResetare parolă