Anunț demarare proiect PREGĂTIȚI PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ

Anunț demarare proiect PREGĂTIȚI PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ

Pro Oltenia
19:19 09.08.2021
0

    Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația Happy People a început în data de 22.07.2021 implementarea proiectului Pregătiți pentru o viață activă.
     Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1 “Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”.
     Conform Contractului POCU/908/1/3/150899, Cod MySMIS 2014+: 150899, perioada de derulare a proiectului este de 24 de luni, respectiv 22.07.2021 - 21.07.2023.
     Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.369.783,51 lei, echivalentă cu 100,00 % finanțare asigurată de Uniunea Europeană (UE).
    
     Proiectul urmărește creșterea ocupării tinerilor NEETs (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) - șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Vest Oltenia.
     Totodată se va îmbunătăți și certificarea nivelului de competențe, precum și furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării.
    
     Activitățile realizate în cadrul proiectului vor conduce la realizarea obiectivelor proiectului și sunt menite să sprijine tineri neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare, să urmeze cursuri de calificare acreditate, să se angajeze și să rămână în câmpul muncii sau să înființeze propria afacere.

Citește tot
Lansarea proiectului POCU/726/6/12/135474 - Un pas înainte către excelenţă profesională

Lansarea proiectului POCU/726/6/12/135474 - Un pas înainte către excelenţă profesională

Pro Oltenia
12:52 27.04.2021
0

    SC CONSULT RISC SRL în calitate de beneficiar, împreuna cu partenerii sai FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ GHIKA și SC LIFE COURSES SRL, organizează conferința de lansare a proiectului POCU „Un pas înainte către excelenţă profesională”, eveniment care va avea loc marți 27 aprilie 2021, începând cu ora 14, la sediul SC Consult Risc SRL din Craiova, strada Campia Islaz, nr.38A.
     Proiectul, implementat în perioada 28 ianuarie 2021 – 27 februarie 2023, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație si Competențe, Obiectiv specific 6.12 Creșterea par-ticipării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defa-vorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.
     Proiectul are ca obiectiv general ” Imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente al angajatilor din firmele romanesti din regiunile mai putin dezvoltate, cu nivel scazut de calificare, de peste 40 de ani din zone rurale defavorizate prin participarea la programe de FPC adaptate cerintelor pietei muncii din Romania si UE si promovarea unor cai de învatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala, Cresterea nivelului de competenta a angajatilor din firmele romanesti prin invatare pe tot parcursul vietii, acces si participare la educatie si formare profesionala continua pentru persoane din toate categoriile sociale si de varsta, acestea fiind si principalele obiective ale POCU ce au ca rezultate un capital uman mai eficient si bine pregatit în România ”.

Citește tot
Închiriez spațiu comercial în centrul vechi din Craiova

Închiriez spațiu comercial în centrul vechi din Craiova

Pro Oltenia
20:17 20.07.2021
0

    Închiriez spațiu comercial, în centrul vechi din Craiova, situat între fostul Bankpost și Digi, 31 mp. Spațiul dispune de centrală, toaletă și subsol! 500 euro/lună.
    
     Telefon 0727871253

Citește tot
Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltată

Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltată

Pro Oltenia
16:24 31.05.2021
0

    Primăria Comunei Șimian vă anunță lansarea proiectului „Servicii integrate destinate comunitatilor marginalizate din teritoriul GAL Segarcea” Cod SMIS: 140637, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către Comuna Radovan în calitate de solicitant.
    
     Proiectul este implementat de către COMUNA RADOVAN în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALA CIOROIASI și CREATIVE CONSULT AND ADVICE S.R.L.
     Obiectivul general al proiectului:
     Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din teritoriul GAL Segarcea, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta sociala, in contextul mecanismului DLRC. Prin obiectivul sau general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie pentru 60 de elevi din comunitate si formare profesionala de calitate (170 adulti), antreprenoriat, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale 255 persoane, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala, precum si orice alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale. Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.2. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.2) care implica scoaterea din starea de saracie si excluziune sociala a comunitatilor marginalizate din zona rurala cu o populatie sub 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC, comunitati pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR Axa LEADER. Prin initiativele propuse in cadrul Strategiilor Locale s-au depus si aprobat proiecte ce vizeaza rezolvarea unor probleme locale de natura sociala continuate prin intermediul prezentului proiect. Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea in care vor avea loc interventiile sunt legate de masurile integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale de calitate si nu in ultimul rand imbunatatirea conditiilor de trai si constientizarea problemelor cu care se confrunta populatia marginalizata (discriminare, saracie, excluziune sociala) in scopul solutionarii acestora. Toate demersurile vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare. O parte a acestora isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu iesind astfel din situatia de asistat social.
    

Citește tot
Sprijin pentru comunitatea marginalizată din comuna Ișalnița

Sprijin pentru comunitatea marginalizată din comuna Ișalnița

Pro Oltenia
16:05 29.03.2021
0

    Primăria Comunei Ișalnița anunță lansarea proiectului „Sprijin pentru comunitatea marginalizata din comuna Isalnita”, Cod SMIS: 140825, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către Comuna Ișalnița in calitate de solicitant.
    
     Proiectul este implementat de către Primăria Ișalnița în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ \"ELIZA OPRAN\" IŞALNIŢA și SV OLTENIA CONSULT SRL.
     Obiectivul general al proiectului:
     Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Isalnita, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta sociala, in contextul mecanismului DLRC. Prin obiectivul sau general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie pentru 60 de elevi din comunitate si formare profesionala de calitate (170 adulti), antreprenoriat, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale 255 persoane, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala, precum si orice alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale. Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.2. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.2) care implica scoaterea din starea de saracie si excluziune sociala a comunitatilor marginalizate din zona rurala cu o populatie sub 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC, comunitati pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR Axa LEADER. Prin initiativele propuse in cadrul Strategiilor Locale s-au depus si aprobat proiecte ce vizeaza rezolvarea unor probleme locale de natura sociala continuate prin intermediul prezentului proiect. Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea in care vor avea loc interventiile sunt legate de masurile integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale de calitate si nu in ultimul rand imbunatatirea conditiilor de trai si constientizarea problemelor cu care se confrunta populatia marginalizata (discriminare, saracie, excluziune sociala) in scopul solutionarii acestora. Toate demersurile vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare. O parte a acestora isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu iesind astfel din situatia de asistat social.

Citește tot
Viitor european pentru comunitatea din comuna Dănicei

Viitor european pentru comunitatea din comuna Dănicei

Pro Oltenia
15:53 10.03.2021
0

    Primăria Comunei Dănicei anunta lansarea proiectului „Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei”, Cod SMIS: 140831, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către Comuna Dănicei in calitate de solicitant.
    
     Proiectul este implementat de către Primăria Dănicei în parteneriat cu ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT UDREŞTI, COMUNA DĂNICEI.
     Obiectivul general al proiectului:
     Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Danicei, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta sociala, in contextul mecanismului DLRC. Prin obiectivul sau general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie pentru 60 de elevi din comunitate si formare profesionala de calitate (180 adulti), antreprenoriat, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale 260 persoane, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala, precum si orice alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale. Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.2. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.2) care implica scoaterea din starea de saracie si excluziune sociala a comunitatilor marginalizate din zona rurala cu o populatie sub 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC, comunitati pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR Axa LEADER. Prin initiativele propuse in cadrul Strategiilor Locale s-au depus si aprobat proiecte ce vizeaza rezolvarea unor probleme locale de natura sociala continuate prin intermediul prezentului proiect. Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea in care vor avea loc interventiile sunt legate de masurile integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale de calitate si nu in ultimul rand imbunatatirea conditiilor de trai si constientizarea problemelor cu care se confrunta populatia marginalizata (discriminare, saracie, excluziune sociala) in scopul solutionarii acestora. Toate demersurile vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare. O parte a acestora isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu iesind astfel din situatia de asistat social.

Citește tot
A apărut Povestea Palatului Elisabeta, o nouă lucrare a Principelui Radu al României

A apărut Povestea Palatului Elisabeta, o nouă lucrare a Principelui Radu al României

Pro Oltenia
17:11 29.06.2021
0

    A ieșit sub tipar albumul “Povestea Palatului Elisabeta”, scris de Alteța Sa Regală Principele Radu și ilustrat de artiștii fotografi Alexandru Chiriță și Daniel Angelescu.
    
     Volumul aparține editurii Curtea Veche și este o retrospectivă a celor douăzeci de ani de când Familia Regală s-a întors la palat. El face o radiografie a acțiunilor regale pe care Majestatea Sa Custodele Coroanei și ceilalți membri ai familiei le susțin în interesul României.

Citește tot
PNL Dolj solicită anularea a 150 buletine de vot introduse în urnă fără ștampila de control, la Ostroveni

PNL Dolj solicită anularea a 150 buletine de vot introduse în urnă fără ștampila de control, la Ostroveni

Pro Oltenia
21:33 27.06.2021
0

    După suveica cu urna mobilă folosită de PSD în Filiași și Catane, iată că voturi buclucașe apar în urnă la Ostroveni. PNL Dolj a depus mai multe plângeri penale și reclamații, dar furtul electoral al oamenilor europarlamentarului Claudiu Manda este de neoprit. La Ostroveni au fost depistate 150 de voturi fără a avea ștampila de control aplicată conform legii. În mod normal, voturile ar trebuit anulate și declanșată o anchetă care să determine de ce aceste voturi în neregulă sunt ștampilate pentru caniditatul PSD.
     La secţia de votare numarul 430 din Ostroveni, au fost introduse în urnă 150 de buletine de vot care nu aveau ştampila de control aplicată.

Citește tot
Încarcă mai multe articole

ConectareCont nouResetare parolă