Mâna invizibilă

Mâna invizibilă

19:26 20.07.2021
0

Adam Smith a fost cel care a observat pentru prima oară, în celebra sa lucrare „Avuţia naţiunilor\" (The Wealth of Nations, 1776), o carte care se citeşte cu mută plăcere şi interes şi acum, modul de funcţionare al economiei de piaţă în condiţii de „concurenţă perfectă”.

Tot Smith este cel care a proclamat „principiu mâinii invizibile”, potrivit căruia individul, în dorinţa sa egoistă de a realiza binele personal, de a-şi maximiza propriul câştig, este călăuzit de o mână invizibilă care asigură promovarea intereselor societăţii, fără ca aceasta să facă parte din intenţiile sale, într-un mod mult mai eficient decât dacă statul ar fi preocupat de acest lucru.

Într-unul din cele mai faimoase pasaje din întreaga literatură economică mondială, redat mai jos, Smith prezintă, în cartea sa menţionată mai sus, modul în care fiecare individ întreprinzător, preocupat de propriul interes, promovează, fără să ştie şi fără să vrea, şi interesele societăţii chiar într-un mod mult mai eficient decât atunci când ar fi dorit să facă acest lucru în mod intenţionat:

„Fiecare individ se străduieşte să utilizeze capitalul de care dispune în aşa fel încât valoarea rezultatului obţinut să fie maximă. În general, el nu intenţionează nici să promoveze interesul public, nici să ştie cât de mult îl promovează el însuşi. Individul nu urmăreşte decât să se autoasigure; el nu vizează decât propriul câştig. Dar, în demersul său, individul este condus de o mână invizibilă spre promovarea unui ţel care nu făcea iniţial parte din intenţiile sale. Urmărindu-şi propriul interes, el promovează de multe ori interesele societăţii într-un mod mult mai eficient decât dacă ar fi dorit să facă aceasta cu tot dinadinsul.”

Altfel spus, impulsul egoist al oamenilor de a-și spori câștigurile constituie baza avuției colective.

Distribuie articol

„Lăcomia îmbogățirii” e bună prin faptul că cel care își dedică viața îmbogățirii își face bine lui, dar le face bine și altora. Câștigul său este și câștigul celorlalți. Nivelul de trai al celor săraci depinde de nivelul de dezvoltare al celor bogați.

Acești oameni devin bogați nu prin spolierea altora, ci prin sporirea bogăției totale, care va asigura un trai tot mai bun și pentru cei săraci din lenevie.

Fără „oamenii lacomi de îmbogățire”, adică în condițiile în care fiecare ar trebui să trăiască numai și numai din propria sa muncă, s-ar ajunge în situația în care mulțimea de leneși, de întreținuți sociali din cauza leneviei lor, ar ajunge la pierzanie.

„Bogații sunt prin urmare cei mai utili și cei mai bine intenționați din societate, pentru că pun în mișcare roțile dezvoltării în beneficiul tuturor”, afirmă Yuval Noah Harari în cartea sa „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”, Editura Poliom, 2017, pg. 264.

Principiul „mâinii invizibile” se realizează numai şi numai în condiţiile în care fiecare producător / prestator / comerciant îşi stabileşte propria strategie în mod independent şi necooperant cu concurenţii săi, realizându-se ceea ce se numeşte „echilibrul necooperant”, numit şi „echilibrul lui Nash”.

Altfel spus, echilibrul necooperant înseamnă (aşa după cum îl arată şi denumirea) că fiecare producător / prestator / comerciant

1) îşi alege şi aplică propria sa strategie, pe care o consideră că îi aduce maximum de profit,

2) nu ia în calcul nici concurenţa şi nici situaţia economică şi socială din ţară,

3) nu este implicat în niciun fel de cooperare pe linie de concurenţă, evaziune fiscală, corupţie, facilităţi fiscale (din partea statului) etc. care ar avea ca efect distorsiuni de concurenţă.

În aceste condiţii, cu toate că fiecare individ se comportă într-un mod necooperant, „mâna invizibilă” are grijă ca:

1) rezultatul benefic să fie maxim, atât pentru fiecare individ în parte, cât şi pe ansamblul societăţi,

2) în cazul în care individul îşi schimbă strategia (urmărind să obţină un profit mai mare), nu va obţine un rezultat mai bun în condiţiile în care ceilalţi concurenţi nu îşi schimbă strategia.

Cu cât într-o economie concurenţa este mai aproape de perfecţiune, cu atât mai bine lucrează şi mâna invizibilă, cu atât mai mult se realizează şi binele personal şi binele social.

Altfel spus, binele personal şi social se realizează numai în condiţii de „concurenţă perfectă”, care presupune (şi) lipsa oricărei intervenţii a statului în economie, concurenţă care, efectiv și în mod real, nu mai există de mai mult timp, în nici o ţară din lume şi nici la nivelul economiei mondiale (tot mai mult globalizate și dirijate).

Numai într-o economie de piaţă bazată pe o „concurenţă perfectă”, care rămâne una „ideală”:

1) toate bunurile şi serviciile s-ar schimba, în mod voluntar, la preţul pieţei;

2) preţurile ar fi stabilite numai pe principiul valorii-muncă;

3) s-ar asigura exploatarea optimă şi la maximum a resurselor personale şi de care dispune societatea, fără intervenţia statului.

În realitate însă, cu cât economiile naţionale, globalizarea şi concurenţa, atât din fiecare ţară, cât şi la nivel mondial, s-au dezvoltat mai mult, cu atât s-a diminuat „concurenţă perfectă” şi, pe cale de consecinţă, s-a redus şi funcţionarea principiul mâinii invizibile.

Altfel spus, cu cât „concurenţa bazată pe criteriul valorii-muncă” este înlocuită tot mai mult de „concurenţa speculativă”, cu atât mai mult mecanismul de funcţionare al pieţei se îndepărtează de principiul mâinii invizibile.

La nivelul competiției dintre state, efectiv şi în mod real economiile naționale au ajuns „economii speculative”, bazate în mare parte pe forță, iar „principiul mâinii invizibile” a ajuns istorie, fiind înlocuit de competiția stabilită după legile laissez-faire.

Prin diferite mijloace şi tehnici dintre cele mai subtile ale concurenţei „economiei globalizate”, o parte (uneori chiar grosul) din venitul naţional al unor ţări este trecut în afara graniţelor lor, aparent „pe cale paşnică şi în deplină legalitate”.

În condiţiile globalizării economiei mondiale nu mai este vorba despre o concurenţă între firmele din interiorul graniţelor aceleiaşi ţări, situaţie în care, indiferent ce s-ar întâmpla, la nivel de ţară „nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, ci totul se redistribuie” între competitorii autohtoni.

Globalizarea economiei mondiale deschide larg porţile noului tip de „concurență bazată pe forță” în care unele naţiuni le mănâncă pe altele, le secătuiesc de avuţia naţională, de materia cenuşie şi de tot ce au mai bun.

Privatizările făcute în România, după anul 1989, prin care s-a ras totul de pe faţa pământului, şi se secătuieşte totul din subsolul ţării, sunt exemple incontestabile în sensul celor menţionate mai sus, dintre numeroase alte de acest fel care se pot da.

În condiţiile actuale, şi cu atât mai mult în viitor, statele cele mai puternic dezvoltate (economic și, în special, militar) intervin, direct sau indirect, unele chiar agresiv şi pe faţă, în competiţia economică internaţională.

Economia mondială a ajuns asemenea unei jungle cu animale simpatice, ce par domestice, care îţi zâmbesc încurajându-te spre prostie, pentru ca la momentul oportun, asemeni unui vampir, să te sfâşie, să te lase fără resurse.

Comparaţia pare forţată, dar exprimă cruda realitate.

Observăm că „Globalizarea este o procedură ce permite celor puternici să profite din plin de cei slabi”. (Alejandro Llano), iar „Ajutorul internaţional este un sistem de a strânge bani de la oamenii bogaţi din Ţările sărace pentru a-i da oamenilor săraci din Ţările bogate.” (N. Grigorie Lăcriţa).

Mai mult ca oricând, pe plan mondial, raporturile dintre state, inclusiv pe plan economic (sau, în special pe plan economic) se stabilesc după legile laissez-faire, adică „lăsaţii să se mănânce unii pe alţii”.

În condiţiile globalizării economiei mondiale, nici o ţară nu se mai poate sustrage competiţiei economice internaţionale, miza acestei întreceri fiind foarte mare, învingătorii devenind tot mai bogaţi, iar învinşii tot mai săraci. A se vedea și articolul subsemnatului intitulat „Laissez-faire”.

Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIȚA


Pro Oltenia

Pro Oltenia

Agenda ta zilnică va fi făcută printr-un click la www.pro-oltenia.ro şi cele mai interesante noutăţi le vei afla în câteva clipe. Conectaţi la cele mai importante canale de informaţii, cu tehnologie modernă şi folosirea tehnicilor jurnalistice de top, îţi oferim fotografii şi imagini video în exclusivitate. Sursa ta de ştiri online e cu tine: PRO Oltenia!

Scrie un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii, te rugăm să te autentifici.

ConectareCont nouResetare parolă