Salariatul cu timp parţial de muncă beneficiază de concediu de odihnă integral

Salariatul cu timp parţial de muncă beneficiază de concediu de odihnă integral

14:43 13.07.2019
0

Prin „Legea nr. 53/2003 – Codul muncii” se prevede:

„Art. 112. (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.”.

„Art. 145. (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.”

Codul muncii nu stabileşte şi numărul maxim de zile de concediu de odihnă, ci numai numărul minim.

În condiţiile actualelor prevederi ale art. 145 alin. (2) din Codul muncii, durata anuală efectivă a concediului de odihnă a fiecărui salariat se negociază cu angajatorul său, la încheierea contractului individual de muncă, şi „se stabileşte în contractul individual de muncă”.

Din alin. (2) al art. 145 din Codul muncii s-a eliminat prevederea conform căreia (sublinierea îmi aparţine) durata efectivă a concediului de odihnă anual „se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic”.

Deci, foarte important este a se reţine faptul că salariatul cu timp parţial de muncă beneficiază de concediu de odihna integral, cu aceeaşi durată cu cea a unui salariat cu norma întreagă.

Distribuie articol

Durata concediului de odihna în cazul salariaţilor cu timp parţial nu se reduce proporţional (cu durata timpului de muncă parţial); numai indemnizaţia de concediu rămâne redusă (aşa cum este normal) proporţional (cu durata timpului de muncă parţial),.

Salariatului cu timp parţial de muncă trebuie să i se recunoască dreptul la concediul de odihnă integral, independent și indiferent de durata normei de timp de muncă înscrisă în contractul individual de muncă.

Dreptul salariatului cu timp parţial de muncă la concediul de odihnă integral, independent și indiferent de durata normei de timp de muncă înscrisă în contractul individual de muncă, este un drept personal inalienabil, patrimonial și nenegociabil, și „nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări” [conform alin. (2) al art. 144 din Codul muncii].

EXEMPLU

La aceluiaşi angajator, sunt doi salariaţi comparabili (aflaţi în condiţii identice de vechime, condiţii de muncă etc.):

1) unul, „cu normă întreagă”, „cu timp de muncă integral, de 8 ore pe zi”, care are dreptul la 20 de zile de concediul de odihnă, şi

2) altul, cu timp de muncă parţial, de două ore pe zi, de „25% din normă întreagă”, care și acesta are dreptul tot la 20 de zile de concediul de odihnă, și nu la 20 de zile x 25% = 5 zile.

Abrogarea alin. (2) al art. 145 din Codul muncii, prin care se prevedea că „(4) Durata concediului de odihnă anual pentru salariaţii cu contract individual de muncă cu timp parţial se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat”, s-a făcut:

1) începând cu 5 iulie 2005, prin „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii”, şi

2) în urma articolului subsemnatului intitulat „Durata concediului de odihnă anual pentru salariaţii cu contract individual de muncă cu timp parţial”, publicat și mult mediatizat (prin numeroase dezbateri pe această temă) în revista „Tribuna economică”, decanul presei economice din România, care are meritul de a fi contribuit foarte mult la îmbunătăţirea legislaţiei din domeniile fiscalităţii, muncii, pensiilor, sănătăţii, şomajului etc.

Ce care doresc să se documenteze în amănunt asupra acestei probleme o pot face accesând Site-ul https://legestart.ro/opinie-durata-concediului-de-odihna-anual-pentru-salariatii-cu-contract-individual-de-munca-cu-timp-partial/


Nicolae Grigorie Lăcrița

Nicolae Grigorie Lăcrița

Nicolae Grigorie-Lăcrița (pseudonimul lui Nicolae Grigorie, n. 20 aprilie 1948, Lăcrița, județul Dolj) este autor a 101 cărți, 31 de lucrări, 160 studii și 2600 articole de economie și fiscalitate. O parte din aceste opere sunt recunoscute și folosite ca subiect de studiu și cercetare.

Scrie un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii, te rugăm să te autentifici.

Conectare



Cont nou



Resetare parolă