Creşterea pensiilor va fi de 71 la sută după măririle de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021

Creşterea pensiilor va fi de 71 la sută după măririle de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021

12:00 16.01.2020
0

În cazul în care se vor aplica prevederile legale în vigoare, creşterea pensiilor va fi de 71% după măririle

de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021.

Pentru a se înţelege corect și pe deplin problema în discuţie, astfel încât fiecare pensionar să poată să-și calculeze singur cât îi va fi pensia după măririle de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021, se prezintă următoarea aplicaţie practică fundamentată (1) pe datele reale din „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar și (2) prin aplicarea întocmai a prevederile legale în vigoare.

Distribuie articol

1. Mărimea pensiei până la 30 august 2020, dată până la care

valoarea punctului de pensie este de 1.265 de lei conform

Legii nr. 263/2010 art. 86, alin. (2), lit. a)

Pensia lunară brută = 3.395 de lei.

Impozit = 140 de lei.

Pensia lunară netă = pensia brută – impozitul = 3.395 – 140 = 3.255 de lei.

2. Mărimea pensiei începând cu 1 septembrie 2020, dată după care

valoarea punctului de pensie este de 1.775 de lei

conform Legii nr. 127/2019 art. 86, alin. (2), lit. b)

Conform art. 94, alin. (1) din Legea nr. 263/2010

„Art. 94. (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.”.

În „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar este înscris (în josul paginii, în al III-lea rând de jos în sus):

„G. Puncte realizate

2. Punctajul mediu anual = 2,29339”.

Prin art. 86, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 127/2019 se prevede că

Art. 86[...] (2) Valorile punctului de pensie sunt următoarele:

a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;

b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;”.

Deci, atenţie foarte mare: începând cu 1 septembrie 2020 cuantumul pensiei se determină în baza prevederilor din două legi, respectiv (1) a prevederilor art. 94, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 și (2) a prevederilor art. 86, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 127/2019.

Pensia lunară brută = punctajului mediu anual realizat de asigurat x valoarea punctului de pensie =

= 2,29339 x 1.775 = 4.071 de lei.

3. Mărimea pensiei începând cu 1 septembrie 2021,

dată după care se schimbă radical metodologia de calcul a pensiei

Prin art. 85, alin (1) din Lega nr. 127/2019 se prevede că

„Art. 85. (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.”.

Deci, începând cu 1 septembrie 2021, cuantumul pensiei nu se mai determină pe baza „valorii punctului de pensie” ci pe baza „valorii punctului de referinţă”.

În „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar este înscris (în josul paginii, în al IV-lea rând de jos în sus):

„G. Puncte realizate

1. Număr total de puncte realizate = 77,59315”.

Prin art. 86, alin (3) din Lega nr. 127/2019 se prevede că

„Art. 86.[...] (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă este de 75 lei.”.

Pensia lunară brută = numărul total de puncte realizat de asigurat x valoarea punctului de referinţă = 77,59315 x 75 = 5.820 de lei.

În septembrie 2021, faţă de august 2020, după numai 13 luni, pensia va fi mai mare cu 71%.

*

În cazul în care fiecare pensionar va compara pensia sa din septembrie 2021, cu cea din august 2019 (după cele trei măriri de pensii, în numai 26 de luni), va constata o creştere de 97%.

În august 2019, pensia pensionarului din acest exemplu a fost de 2.952 de lei stabilită pe baza punctului de pensie de 1.100 de lei.

Începând cu 1 septembrie 2019 punctul de pensie a crescut de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, deci cu 15%, pensia în discuţie ajungând la 2.952 de lei.

Pensia din septembrie 2021, de 5.820 de lei, faţă de pensia din august 2019, de 2.952 de lei, a crescut cu 97%.

În loc de concluzii

O asemenea creşterea pensiilor va fi și o extraordinară realizare a guvernanţilor, şi o foarte mare bucurie a pensionarilor numai și numai dacă aceasta nu va fi urmată de o creştere atât de mare a preţurilor care să transforme „bucuria în durere” şi „traiul bun în sărăcie”.

Conf. univ. dr. Nicolae Grigorie Lăcriţa


Nicolae Grigorie Lăcrița

Nicolae Grigorie Lăcrița

Nicolae Grigorie-Lăcrița (pseudonimul lui Nicolae Grigorie, n. 20 aprilie 1948, Lăcrița, județul Dolj) este autor a 101 cărți, 31 de lucrări, 160 studii și 2600 articole de economie și fiscalitate. O parte din aceste opere sunt recunoscute și folosite ca subiect de studiu și cercetare.

Scrie un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii, te rugăm să te autentifici.

ConectareCont nouResetare parolă