Calculul contribuțiilor sociale și al impozitului pe veniturile din salarii și din activităţi independente

Calculul contribuțiilor sociale și al impozitului pe veniturile din salarii și din activităţi independente

16:37 01.03.2022
0

În legislația fiscală a existat principiul conform căruia, la determinarea impozitului pe salarii, impozitul se determină prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii.

Acest lucru se prevede și în prezent în „Art. 78. Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” din „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

Prin „Art. 2. Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal” se prevede:

„(2) Contribuţiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:

a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;

b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;”

Deci, în baza acestor prevederi legale, vom avea:

Venitul impozabil sau baza de calcul a impozitului = venitul brut – contribuţia de asigurări sociale (CAS) – contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Impozitul = [venitul brut – contribuţia de asigurări sociale (CAS) – contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)] x cota de 10%.

Distribuie articol

Pentru a se înțelege cât mai bine problema în discuție, se prezintă și următorul exemplu.

1. Venitul total din salarii = 140.000 de lei.

2. Calculul contribuției de asigurări sociale pentru pensie (CAS).

2.1. Cota de contribuție = 25%.

2.2. Baza de calcul = venitul brut = 140.000 de lei.

2.3. CAS = baza de calcul x cota de contribuție= 140.000 x 25%= 35.000 de lei.

3. Calculul contribuției de asigurări sociale pentru sănătate (CASS).

3.1. Cota de contribuție = 10%.

3.2. Baza de calcul = venitul brut = 140.000 de lei.

3.3. CASS = baza de calcul x cota de contribuție= 140.000 x 10%= 14.000 de lei.

4. Impozitul = [venitul brut – contribuţia de asigurări sociale (CAS) – contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)] x cota de 10% = (140.000.– 35.000 – 14.000) x 10% = 91.000 x 10% = 9.100 de lei.

5. Venitul efectiv încasat = venitul brut – contribuţia de asigurări sociale (CAS) – contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) – impozitul = 140.000– 35.000 – 14.000 – 9.100 = 81.900 de lei.

Pentru veniturile din salarii, (1) impozitul pe venit, (2) contribuția de asigurări sociale pentru pensie (CAS) și (3) contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) se calculează la venitul realizat.

Foarte important este de reținut faptul că, începând cu 23 martie 2018, în legislația fiscală din România, s-a introdus reglementarea prin care se prevede că, la determinarea venitului impozabil, pentru „veniturile din activităţi independente” se admite ca, din venitul brut, să se scadă numai contribuţia de asigurări sociale, NU și contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Prin Codul fiscal, „Art. 118. Stabilirea venitului net anual impozabil” se prevede:

„[…](2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi a1), pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileşte:

[…]b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii.[…]”.

Prin „Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016, se prevede:

„CAPITOLUL XI. Venitul net anual impozabil. SECŢIUNEA 1. Stabilirea venitului net anual impozabil. […]

35. (1) În aplicarea art. 118 din Codul fiscal, venitul net anual impozabil se calculează de contribuabil, pe fiecare sursă pentru veniturile din România şi/sau din străinătate.

(2) În cazul veniturilor realizate din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impunerea se realizează în sistem real, în baza datelor din contabilitate, venitul net anual impozabil se determină de către contribuabil, după cum urmează:

[…]b) se stabileşte venitul net anual impozabil, prin deducerea contribuţiei de asigurări sociale datorată potrivit reglementărilor titlului V din Codul fiscal din suma veniturilor nete anuale recalculate potrivit reglementărilor prevăzute la lit. a).[…]”.

De precizat ca nedeductibilitatea (neadmiterea la scădere a) CASS din baza impozabilă a impozitului pe venit a fost coroborată cu modificarea bazei de calcul a CASS, respectiv la nivelul a 12 salarii minime brute.

Pentru a se înțelege cât mai bine consecințele pe care le generează prevederile legale prezentate mai sus asupra veniturilor din activităţi independente, se prezintă următoarele exemple.

Exemplul nr. 1

Până la 22 martie 2018, până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 18/2018, contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) ERA deductibilă.

Începând cu 23 martie 2018, respectiv după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 18/2018, contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) NU mai este deductibilă.

1. Veniturile totale obținute = total încasări = venitul brut = 140.000 de lei.

2. Cheltuieli totale deductibile (admise la scădere din venituri) = 80.000 de lei.

3. Venitul net = veniturile totale obținute – cheltuielile totale deductibile = 140.000 – 80.000 = 60.000 de lei.

4. Calculul contribuției de asigurări sociale pentru pensie (CAS).

4.1. Cota de contribuție = 25%.

4.2. Baza de calcul = venitul net = 60.000 de lei.

4.3. CAS = baza de calcul x cota de contribuție= 60.000 x 25%= 15.000 de lei.

5. Contribuția de asigurări sociale pentru sănătate, care ERA deductibilă.

5.1. Cota de contribuție = 10%.

5.2. Baza de calcul = venitul net = 60.000 de lei.

5.3. CASS = baza de calcul x cota de contribuție= 60.000 x 10%= 6.000 de lei.

6. Venitul impozabil = [venitul brut – cheltuieli totale deductibile – contribuţia de asigurări sociale – contribuția de asigurări sociale pentru sănătate] x cota de impozit = (140.000 – 80.000 – 15.000 – 6.000) = 39.000 de lei.

7. Impozitul = venitul impozabil x cota de impozit = 39.000 x 10% = 3.900 de lei.

8. Venitul efectiv încasat = venitul brut – cheltuieli totale deductibile – contribuţia de asigurări sociale – contribuția de asigurări sociale pentru sănătate – impozitul = 140.000 – 80.000 – 15.000 – 6.000 – 3.900 = 35.100 de lei.

Exemplul nr. 2

în care contribuția de asigurări sociale pentru sănătate NU mai este deductibilă

începând cu 23 martie 2018, după intrarea în vigoare a OUG nr. 18/2018

Numeroși contribuabili nici în prezent nu cunosc faptul că, începând cu 23 martie 2018, contribuția de asigurări sociale pentru sănătate (CASS) NU mai este deductibilă, fapt pentru care continuă să-și calculeze greșit CASS și, pe cale de consecință, și impozitul, precum în exemplul nr. 1 de mai sus.

1. Veniturile totale obținute = total încasări = venitul brut = 140.000 de lei.

2. Cheltuieli totale deductibile (admise la scădere din venituri) = 80.000 de lei.

3. Venitul net = veniturile totale obținute – cheltuielile totale deductibile = 140.000 – 80.000 = 60.000 de lei.

4. Calculul contribuției de asigurări sociale pentru pensie (CAS).

4.1. Cota de contribuție = 25%.

4.2. Baza de calcul = venitul net/venitul ales = 60.000 de lei.

CAS se calculează la venitul ales, conform art. 148, alin (4) din Codul fiscal, dar care nu poate fi mai mic decât suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300 lei = 27.600 de lei.

În acest exemplu, contribuabilul a optat ca venitul ales să fie venitul net, de 60.000 de lei (vezi și precizările de la Concluzii).

4.3. CAS = baza de calcul x cota de contribuție = 60.000 x 25%= 15.000 de lei.

5. Contribuția de asigurări sociale pentru sănătate, care NU mai este deductibilă.

5.1. Cota de contribuție = 10%.

5.2. Baza de calcul = 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300 lei = 27.600 de lei.

5.3. CASS = baza de calcul x cota de contribuție= 27.600 x 10% = 2.760 de lei.

La CASS, baza de calcul o reprezintă suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.330 lei = 27.600 de lei (vezi și precizările de la Concluzii).

6. Venitul impozabil = [venitul brut – cheltuieli totale deductibile – contribuţia de asigurări sociale] x cota de impozit = (140.000 – 80.000 – 15.000) x 10% = 45.000 de lei, care este mai MARE cu 6.000 de lei față de cel din exemplul nr. 1.

7. Impozitul = venitul impozabil x cota de impozit = 45.000 x 10% = 4.500 de lei, care este mai MARE cu 600 de lei față de cel din exemplul nr. 1.

8. Venitul efectiv încasat = venitul brut – cheltuieli totale deductibile – contribuţia de asigurări sociale – contribuția de asigurări sociale pentru sănătate – impozitul = 140.000 – 80.000 – 15.000 – 2.760 – 4.500 = 37.740 de lei.

Comparând elementele fiscale din cele două exemple, situația se prezintă astfel:

Exemplul nr. 1 Exemplul nr. 2 Diferențe:

Ex 2 – Ex 1 =

Veniturile totale: 140.000 140.000 0

CAS 15.000 15.000 0

CASS 6.000 2.760 – 3.240

Venitul impozabil: 39.000 45.000 + 6.000

Impozitul 3.900 4.500 + 600

Venitul efectiv încasat 35.100 37.740 + 2.640

Concluzii:

Prin scoaterea de la deducere, la calculul impozitului, a contribuției pentru sănătate, începând cu 23 martie 2018, consecințele sunt următoarele:

1. Reducerea CASS, cu 3.240 de lei, de la 6.000 de lei în exemplul nr. 1 la 2.760 de lei în exemplul nr. 2.

2. Creșterea venitului impozabil, cu 6.000 de lei, de la 39.000 de lei în exemplul nr. 1 la 45.000 de lei în exemplul nr. 2.

3. Creșterea impozitului, cu 600 de lei, de la 3.900 de lei în exemplul nr. 1 la 4.500 de lei în exemplul nr. 2.

4. Creșterea venitului efectiv încasat, cu 2.640 de lei, de la 35.100 de lei în exemplul nr. 1 la 37.740 de lei în exemplul nr. 2.

4. Pentru veniturile obținute din exercitarea unui număr atât de mare de activități, această metodologie corectă de calcul, în vigoare, începând cu 23 martie 2018, nu este cunoscută și nu este aplicată nici în prezent de numeroși contribuabili, care continuă să-și calculeze greșit CASS-ul și, pe cale de consecință, și impozitul, precum în exemplul nr. 1.

5. Problema fiind deosebit de importantă, revenim și subliniem faptul că, la veniturile din activități independente:

5.1. Impozitul se calculează la venitul net (la venitul realizat).

5.2. CAS se calculează la venitul ales, [vezi art. 148, alin (4) din Codul fiscal] dar care nu poate fi mai mic decât suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.300 lei = 27.600 de lei.

5.3. CASS se calculează la suma a 12 salarii minime brute pe țară = 12 x 2.330 lei = 27.600 de lei.

6. În cazul în care venitul net este mai mic decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, respectiv decât 27.600 de lei, NU se datorează CASS în mod obligatoriu, dar contribuabilul poate opta pentru plata CASS la suma a 12 salarii minime brute pe țară, nici mai mult nici mai puțin; altfel spus, la opțiune există o singură sumă la care poate plăti CASS, respectiv la suma a 12 salarii minime brute pe țară, de 27.600 de lei.

7. În cazul în care venitul net este mai mare decât suma a 12 salarii minime brute pe țară, respectiv decât 27.600 de lei, se datorează CASS, în mod obligatoriu, la această sumă, de 27.600 de lei.

8. Obligațiile de plată fiind calculate pentru anul fiscal 2021, se impun și următoarele precizări:

8.1. Până la 31 decembrie 2017 erau în vigoare: cota de CAS, pentru condiții normale de muncă = 26,3% pe total, din care pentru angajator = 15,8%, iar pentru angajat = 10,5%; cota de CASS = 10,7% pe total, din care pentru angajator = 5,2%, iar pentru angajat = 5,5%; impozitul = 16%.

8.2. Începând cu 1 ianuarie 2018 se aplică: cota de CAS = 25%; cota de CASS = 10%; cota de impozit = 10%; calcul contribuțiilor și al impozitului se face de angajator, sumele se rețin de acesta de la angajat și se virează de angajator în termenul legal.

9. Pentru veniturile obținute în anul 2022:

9.1. Nu există obligația plăților anticipate în timpul anului a datoriilor către stat menționate mai sus; numai cine dorește poate să facă plata acestora în timpul anului.

9.2. După încheierea anului fiscal 2022, există obligația depunerii Declarației Unice până la 25 mai 2023, dată până la care aceste obligații bugetare trebuie calculate și plătite.

Aceasta în condițiile în care prevederile legale în vigoare în prezent nu se vor modifica (prezentul articol fiind elaborat pe baza prevederile legale în vigoare la data de 1 martie 2022).

„Declarație Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, Formularul 212, este prevăzută și reglementată prin „Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.127 din 30 decembrie 2021pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»\", publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022

Anexa nr. 1

Definirea veniturilor din activităţi independente

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016

„Art. 7. Definiţii ale termenilor comuni

În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

3. activitate independentă - orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:

3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;

3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;

3.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;

3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;

3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;

3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;

3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;”

„Art. 67. Definirea veniturilor din activităţi independente

(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.

Art. 671. Definirea veniturilor din România din activităţi independente

Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.”

Art. 118. Stabilirea venitului net anual impozabil

(4) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinată în sistem real, se reportează şi se compensează de către contribuabil cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Art. 148. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1)

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

Art. 170. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

Art. 180. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei

(1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei:

a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b)-h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (2);

b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1).

c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

„Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”,

publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016, în vigoare începând cu 13 ianuarie 2016

CAPITOLUL II. Venituri din activităţi independente

SECŢIUNEA 1. Definirea veniturilor din activităţi independente

„6. (1) În aplicarea prevederilor art. 67 din Codul fiscal, se supun impozitului pe veniturile din activităţi independente persoanele fizice care realizează aceste venituri în mod individual şi/sau într-o formă de asociere constituită potrivit dispoziţiilor legale şi care nu dă naştere unei persoane juridice, în vederea desfăşurării de activităţi în scopul obţinerii de venituri.

(2) Exercitarea unei activităţi independente, reglementată prin art. 67 din Codul fiscal, presupune desfăşurarea acesteia cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu şi urmărind obţinerea de venituri.

(3) O activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal este o activitate independentă.

(4) Activităţile care generează venituri din activităţi independente cuprinse în cadrul art. 67 alin. (1) din Codul fiscal sunt, cu titlu de exemplu:

a) activităţi de producţie;

b) activităţi de comerţ, respectiv cumpărare de bunuri în scopul revânzării acestora;

c) organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;

d) activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agenţie, de agent de asigurare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului civil, precum şi a altor acte normative, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;

e) vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;

f) activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;

g) transport de bunuri şi de persoane;

h) activităţi de prestări de servicii.

(5) Veniturile reglementate la art. 67 din Codul fiscal obţinute din valorificarea în regim de consignaţie sau prin vânzare directă către agenţi economici şi alte instituţii a bunurilor rezultate în urma unei prelucrări sau procurate în scopul revânzării sunt considerate venituri din activităţi independente. În această situaţie consignatarul/cumpărătorul va solicita documente care atestă provenienţa bunurilor respective, precum şi cele care atestă desfăşurarea unei activităţi independente. Nu se încadrează în aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.

(6) Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitării în România pentru veniturile obţinute din desfăşurarea în România, potrivit legii, a unei activităţi independente în conformitate cu reglementările art. 67 din Codul fiscal, printr-un sediu permanent.

(7) În aplicarea art. 67 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul fiecărei persoane asociate din cadrul asocierii fără personalitate juridică, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societăţii civile profesionale, asupra venitului net distribuit.

(8) În sensul art. 67 alin. (2) din Codul fiscal, în categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu, veniturile obţinute de către: medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate în condiţiile legii şi a îndeplinirii a cel puţin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal.”

Bibliografie

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018.

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016

Hotărârea Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr.40 din 13 ianuarie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 1071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.127 din 30 decembrie 2021pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 \"Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice\", publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022

Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcrița

Dr. Pop Vasile Radu


Sursa: Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcrița, Dr. Pop Vasile Radu
Pro Oltenia

Pro Oltenia

Agenda ta zilnică va fi făcută printr-un click la www.pro-oltenia.ro şi cele mai interesante noutăţi le vei afla în câteva clipe. Conectaţi la cele mai importante canale de informaţii, cu tehnologie modernă şi folosirea tehnicilor jurnalistice de top, îţi oferim fotografii şi imagini video în exclusivitate. Sursa ta de ştiri online e cu tine: PRO Oltenia!

Scrie un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii, te rugăm să te autentifici.

ConectareCont nouResetare parolă