BIROCRAȚIA este una dintre cauzele principale care FACE SĂ CREASCĂ PANDEMIA

BIROCRAȚIA este una dintre cauzele principale care FACE SĂ CREASCĂ PANDEMIA

12:58 08.03.2021
0

Prin acest articol, elaborat pe bază de situații din lumea reală, se prezintă unele dintre foarte multele situații de activități birocratice, cu care zeci de mii de persoane se întâlnesc zilnic, care generează (pe lângă ale numeroase și mari neajunsuri) și creșterea sigură și în foarte mare măsură a riscului de contaminare cu actuala Pandemie. În cazul solicitării întocmirii unei lucrări cadastrale și/sau la vânzarea unui imobil, fiecare persoană este supusă unor numeroase fenomene birocratice și neajunsuri, care constituie un foarte mare risc de contaminare cu covid-19. În acest material se prezintă birocrația și neajunsurile de la firmele de cadastru și notariale, de la CEC Bank și de la serviciile de impozite și taxe locale generate de: 1) până la 10 - 12 drumuri pentru solicitarea, obținerea, legalizarea și depunerea unor documente, dintre care unele sunt inutile; 2) lipsa unui sistem informatic integrat de administrare cadastrală și notarială, prin care a) s-ar reduce cu 100% pierderile de timp ale peste un milion de cetățeni anual cu obținerea documentelor și, b ) s-ar reduce cu 100% cauzele care pot conduce la contaminarea cu Covid-19 în condițiile în care foarte mulți cetățeni nu ar mai fi puși în situația de a face până la 10 - 12 drumuri pentru obținerea și depunerea acestor documente. În plus, ar avea loc și o descongestionare a circulației și/sau a mijloacelor de transport în comun.

Cuprins.

1. Precizări preliminare

2. Birocrația și neajunsurile la firmele de cadastru (și notariale). Soluții de rezolvare.

3. Birocrație și neajunsuri la CEC Bank. Soluții de rezolvare.„

4. Birocrație și neajunsurile la serviciile de impozite și taxe locale. Soluții de rezolvare.

5. În loc de concluzii

Distribuie articol

1. Precizări preliminare

„Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care umbli!” (Biblia, Isaia 3:12)

Activitățile birocratice la care sunt supuse, obligatoriu, în fiecare an, milioane de persoane din România, precum cele implicate în vânzarea unui imobil și/sau cele care doresc efectuarea unui cadastru la un imobil, sunt cu adevărat și năucitoare, sunt un factor agravant care fac să crească actuala pandemie.

Aspectele prezentate în acest articol nu sunt din auzite, ci prezintă situația reală prin care eu am trecut, direct și personal, cu ocazia întocmirii cadastrului la apartamentul pe care îl dețin din anul 1980 și pe care am dorit să-l trec în proprietatea uneia dintre fiicele mele.

Deci, de toate neajunsurile menționate în acest material m-am lovit și eu, direct și personal, așa cum se lovesc milioane de cetățeni din această țară.

Acesta este motivul pentru care am considerat că, în cazul în care nu aș prezenta aceste neajunsuri, m-aș face responsabil de prosperitatea atât a prostiei, cât și a unora dintre cauzele cele mai grave de răspândire a Pandemiei.

Existenţa numeroaselor neajunsuri cu care se confruntă populația este cauzată și de pasivitatea oamenilor de bine care uită că „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”. (Albert Einstein), că „Toţi suntem responsabili de prosperitatea prostiei” (Vasile Ghica) și că „Cine nu împiedică fapta rea, atunci când poate, acela îndeamnă la ea”. (Seneca, Troades, 290).

În cazul în care tot mai mulţi oameni de bine, în special cei din mass-media și dintre elitele autentice ale societăţii, s-ar preocupa și de neajunsurile cu care se confruntă populația în fiecare zi, aşa cum sunt și cele prezentate în acest articol, ar fi eliminate cele mai multe dintre acestea.

În caz contrar „somnul raţiunii naşte monştrii” și cu toții ajungem să privim nepăsători cum „Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care umbli!” (Biblia, Isaia 3:12)

Ne mândrim cu oamenii care se implică în înfăptuirea binelui public, inclusiv prin promovarea unor articole precum cel de față. Asemenea oameni merită o aleasă prețuire pentru munca lor din partea întregului popor.

2. Birocrația și neajunsurile la firmele de cadastru (și notariale)

„Birocraţia este un mecanism gigantic acţionat de oameni mărunţi.”. (Balzac).

Așa cum era normal, am început cu un sondaj la 3 – 4 firme de cadastru, unde am constatat că tarifele sunt diferite, între 550 de lei și 750 de lei, ceea ce este un lucru bun, concurența fiind benefică din punct de vedere al tarifului, al calității, al bunei serviri etc.

Cauzele care generează birocrația la firmele de cadastru (și de la notariate).

1.1. Procedură neunitară în documentele solicitate. Spre exemplu unele firme solicită „Certificatul de nomenclatură stradală” în copie legalizată, altele în copie nelegalizată.

1.2. Documentele INUTILE solicitate, respectiv „Adeverință de la CEC Bank din care să rezulte că împrumutul contractat pentru achiziționarea apartamentului a fost achitat”. Așa după cum se va vedea din cele de mai jos, această adeverință este total inutilă.

1.3. Lipsa unui sistem informatic integrat de administrare cadastrală (și notarială).

În condițiile unui sistem informatic integrat de administrare cadastrală (și notarială) lucrurile ar trebui să se desfășoare astfel:

1. Din momentul în care cetățeanul a depus cererea la firma de cadastru,(la notar etc.), aceasta at trebui să se ocupe de obținerea, pe cale electronică (având toate posibilitățile materiale și umane) a:

a) adeverinței de la CEC Bank din care să rezulte că împrumutul contractat pentru achiziționarea apartamentului a fost achitat;

b) adeverinței de la serviciul de impozite și taxe al Primăriei din care să rezulte că impozitele și taxele locale sunt achitate până în inclusiv anul curent;

c) adeverinței de la Asociația de proprietari din care să rezulte că obligațiile de plată către aceasta sunt achitate până în inclusiv luna curentă.

2. În condițiile aplicării unui sistem informatic integrat de administrare cadastrală (și notarială) efectele benefice ar fie deosebit de mari, respectiv:

a) s-ar reduce cu 100% pierderile de timp ale onestului cetățean cu obținerea acestor documente și,

b ) s-ar reduce cu 100% cauzele care pot conduce la contaminarea cu Covid-19 în condițiile în care foarte mulți cetățeni nu mai sunt puși în situația de a face până la 10 drumuri pentru a obține aceste documente și pentru depunerea lor. În plus, ar avea loc și o descongestionare a circulației și/sau a mijloacelor de transport în comun.

Să reamintesc numai riscurile foarte mari de contaminare cu covid-19 care există la serviciile de impozite și taxe municipale unde:

1) este o înghesuială de până la 100 de persoane într-un spațiu de 60 – 70 de metrii pătrați, cu un aer închis, viciat, fără o aerisire corespunzătoare;

2) sunt și persoane în vârstă, dintre care unele sunt cu grave probleme de sănătate și care se deplasează cu mare greutate, care nu poartă masca corect (unele deloc), care strănută, tușesc (dând masca la o parte, dacă o au);

3) sunt și femei cu copii mici în brațe;

Toate aceste persoane sunt obligate să stea (uneori) și ore întregi, în cele mai propice condiții de contaminare cu covid-19 (și nu numai cu acesta), pentru a obține documentul necesar spre depunere la firma de cadastru și/sau la notariat.

Actuala birocraţie din instituții oferă cele mai propice condiții pentru răspândirea Pandemiei.

Soluții de rezolvare:

1. Luare unor măsuri, la nivel guvernamental, pentru instituirea unui sistem informatic integrat de administrare cadastrală (și notarială).

2. Renunțarea la „Adeverința de la CEC Bank din care să rezulte că împrumutul contractat pentru achiziționarea apartamentului a fost achitat”.

3. Birocrație și neajunsuri la CEC Bank

„Doar două lucruri sunt infinite, universul şi prostia umană, însă nu sunt sigur despre primul”. (Albert Einstein).

2.1. Inutilitatea „Adeverinței de la CEC Bank din care să rezulte că împrumutul contractat pentru achiziționarea apartamentului a fost achitat.”

Conform „Contractului de împrumut”, plata (în cazul în discuție) a început cu septembrie 1980 iar ultima rată trebuia plătită în septembrie 1995, care a și fost achitată efectiv și în mod real la această dată.

Deci, după 25 de ani după achitarea apartamentului, procedurile birocratice de lucru ale Oficiilor de cadastru (și de la notariate) te obligă la obținerea unui document care, efectiv și în mod real, se dovedește în totalitate inutil, dar generator de cheltuieli, de pierderi de timp și, cel mai grav, cauzator în creșterea riscului de contaminare cu actuala Pandemie.

2.2. Obligația obținerii și depunerii acestei adeverințe est generatoare de următoarele neajunsuri:

3.1. Cetățenii nu sunt pregătiți (1) pentru depunerea cererii și (2) obținerea adeverinței prin procedură online și aceasta din cauză că CEC Bank solicită completarea cererii pe un formular pdf.

3.2. De precizat că atât CEC Bank, cât și direcția de impozite și taxe locale solicită completarea cererii pe un formular pdf. După ce acest formular-cerere în format pdf este primit de un cetățean în calculatorul personal, trebuie tras la imprimantă, apoi completat olograf (de mână), după care trebuie scanată, introdusă în calculator și trimisă pe e-mail. Pentru a putea să completeze și să transmită acest formular, fiecare cetățean solicitat ar trebui să dețină la domiciliu și să știe să folosească:

a) un calculator;

a) o imprimantă, la care să listeze formularul tipizat primit de la CEC Bank;

a) un schenăr.

2.3. CEC Bank solicită Cartea de Identitate în original, după care face o copie (pe care o reține), încălcând astfel prevederile „Legii nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date”, publicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 7 ianuarie 2019.

2.4. În legătură cu aceste adeverințe, este de reținut faptul că, creditele pentru cumpărarea de locuințe au început să fie acordate pe baze noi din anul 1970 din fondurile proprii ale CEC, dar după reguli aprobate de Guvern.

Ca urmare, din anul 1970 și până în prezent s-a format o imensă arhivă.

Ani de zile s-a muncit, cheltuindu-se fonduri deosebit de mari, pentru transpunerea acestei arhive din format pe hârtie în format electronic.

Această situație în format electronic ar trebui transmisă și Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară din fiecare județ.

Prin lege ar trebui să se prevadă, clar și la modul imperativ, că Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară din fiecare județ este singura autoritate care, prin „Extrasul de autentificare” prezintă condițiile active care produc efecte juridice la data emiterii lui, respectiv dacă imobilul (clădire, teren) este grevat de sarcini, precum ipotecă, sechestru, somații, litigii etc.

În aceste condiții (parte a digitalizării) s-ar elimina, pentru milioane de cetățeni, activitățile inutile, costisitoare și de un real pericol de contaminare cu Covid-19.

Aceste adeverința sunt, efectiv și în mod real, inutile fie și numai din următoarele motive:

2.4.1. La cei care întârziau la plata creditului, fie și numai cu 2 – 3 luni, se trecea imediat și cu eficiență la recuperarea restanțelor. La cei la care nu se reușea recuperarea restanțelor, chiar și pe 5 – 6 luni, se trecea la executarea silită, inclusiv prin scoaterea le vânzare, la licitație publică, a locuinței (în general apartamente).

2.4.2. Acestea au fost condițiile care au făcut să nu se ajungă în situația de a exista persoane care să-și fi construit o locuință cu împrumut de la stat (de la CEC, ulterior devenit CEC Bank) fără să-și fi plătit integral împrumutul contractat.

2.4.3. Perioada de prescripție în recuperarea sumelor restante de către CEC, a fost și este de 5 ani. Deci, după acești 5 ani de prescripție, CEC pierdea și pierde dreptul de executate a datornicului. Ori, a venia acum și a solicita adeverința în discuție la milioane de persoane din toată țara, în fiecare an, al căror termen de plată a creditului a expirat de zeci de ani (la unele de peste 35 - 40 de ani), este un act birocratic care generează numai mari neajunsuri.

2.4.4. De când se cer aceste adeverințe, de firmele de cadastru, nu a existat un singur caz în care să se depistat că o persoană nu și-a achitat împrumutul.

2.5. La solicitarea unor cetățeni cu privire la furnizarea unor date care priveau unele CEC-uri pierdute de părinți, de bunici, cu zeci de ani în urmă, în baza cărora ar avea dreptul la încasarea unor sume, unele chiar destul de mari, CEC Bank a invocat termenul de 10 ani în care este obligată să păstreze documente, termen chipurile prevăzut de „Regulamentul Arhivistic al CEC Bank S.A. avizat de Arhivele Naționale”, regulament cate nu este postat pe internet spre beneficiul publicului.

Totodată CEC Bank a afirmat și afirmă că, pentru ceea ce s-a întâmplat înainte de 2004 (de când CEC a trecut printr-un proces aiuristic de privatizare, ratat, și s-a transformat într-o altă persoană juridică, în CEC Bank) nu mai are obligația să țină documente arhivate.(vezi, spre exemplu, https://www.avocatnet.ro/forum/discutie_448722/Regulamentul-Arhivistic-al-CEC-Bank-SA.html ).

Deci, când este vorba ca CEC Bank să dea banii cetățenilor din depozitele vechi, precum din „depozitele pentru achiziționarea unei Dacia 1300”, CEC Bank afirmă că pentru ceea ce s-a întâmplat înainte de 2004 nu mai are obligația să țină documente arhivate, dar când este vorba de șansa de a mai încasa unele credite restante (precum de la cei care și-au construit locuințe cu credite de la CEC, chiar și cu 50 de ani în urmă), documentele se găsesc în arhiva acesteia.

Deci, nu numai diavolul invocă Sfânta Scriptură pentru ca să-și atingă scopul, ci și alții frați de-ai săi cu nume mari, care mai și declară că sunt în slujba binelui public.

Actuala birocraţie din instituții este cea mai mare ameninţare pentru sănătatea populației din cauză că (1) ea (birocrația) generează un foarte mare risc pentru răspândirea Pandemiei și (2) „Proștii mor, dar prostia rămâne” (I. L. Caragiale)

Soluția de rezolvare: prin lege să se prevadă renunțarea la „Adeverința de la CEC Bank din care să rezulte că împrumutul contractat pentru achiziționarea locuinței a fost achitat”.

4. Birocrație și neajunsurile la serviciile de impozite și taxe locale

„Prostia este eternă și invincibilă”. (Alexandru Paleologu).

Numeroasele și gravele neajunsuri menționate mai sus sunt perfect valabile și în cazul solicitării „Certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local”.

În plus, în cazul solicitării acestui certificat, mai apar alte serioase neajunsuri, dintre care unele sunt prezentate în articolul subsemnatului intitulat „Anomalii în formularul «Chitanță pentru încasarea impozitelor și taxelor locale»”.

3.1. În România sunt peste 15 milioane de cetățeni plătitori (o dată sau de mai multe ori pe an) de impozite și de taxe locale (pe teren, pe clădiri și/sau pe mijloacele de transport).

Toți acești cetățeni suportă, an de an, un grav neajuns: în chitanța de plată a impozitelor și a taxelor locale nu se înscrie adresa terenului, a clădirii și/sau a mijlocului de transport pentru care se face plata.

Din cauza acestui grav neajuns, fiecare cetățean plătitor nu are posibilitatea să verifice, din această chitanță, pentru ce a făcut plata, dacă sunt corecte terenurile, clădirile și/sau mijloacele de transport pentru care i s-au încasat banii.

3.2. În aceste condiții, actualele chitanța de plată a impozitelor și a taxelor locale sunt lipsite de orice valoare practică, nu sunt de folos în nici o împrejurare, la nici o instituție, în nici un raport cu alte persoane fizice sau juridice.

3.3. Aceasta este și cauza pentru care atât la vânzarea cât și la întocmirea cadastrului unui bun impozabil, respectiv a unui teren, a unei clădiri și/sau a unui mijloc de transport, (1) chitanța de plată a impozitelor și a taxelor locale este considerată fără valoare (pe bună dreptate) și (2) se solicită „Certificatul de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale”.

Problema fiind deosebit de importantă, revin și subliniez că numeroasele și gravele neajunsuri menționate mai sus sunt perfect valabile și în cazul solicitării acestui certificat fiscal.

Acest mecanism gigantic al birocrației a fost creat și se menține prin incompetența și prin indolența funcționarilor din instituțiile statului.

Soluția de rezolvare:

1. Prin lege să se dispună cumularea acestor două documente în unul singur, care poate avea (spre exemplu) denumirea de ”Chitanță - Certificatul de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale”, al căror conținut să corespundă cerințelor practice și ale contribuabililor și ale instituțiilor la care se solicită.

2. Prin lege ar trebui să se reglementeze o procedură de lucru simplificată și rațională, pe baza căreia lucrările cadastrale (și notariale) să se desfășoare astfel:

2.1. Din momentul în care cetățeanul a depus cererea la firma de cadastru, la notar etc., aceasta at trebui să se ocupe de obținerea, pe cale electronică (având toate posibilitățile materiale și umane) a:

a) adeverinței de la CEC Bank din care să rezulte că împrumutul contractat pentru achiziționarea apartamentului a fost achitat;

b) adeverinței de la serviciul de impozite și taxe al Primăriei din care să rezulte că impozitele și taxele locale sunt achitate până în inclusiv anul curent;

c) adeverinței de la Asociația de proprietari din care să rezulte că obligațiile de plată către aceasta sunt achitate până în inclusiv luna curentă.

2.2. În aceste condiții efectele benefice ar fie deosebit de mari, respectiv:

a) s-ar reduce cu 100% pierderile de timp ale onestului cetățean cu obținerea acestor documente și,

b ) s-ar reduce cu 100% cauzele care pot conduce la contaminarea cu Covid-19 în condițiile în care foarte mulți cetățeni nu mai sunt puși în situația de a face până la 10 drumuri pentru a obține aceste documente și pentru depunerea lor. În plus, ar mai avea loc și o descongestionare a circulației și/sau a mijloacelor de transport în comun.

5. În loc de concluzii

Revin și precizez că neajunsurile prezentate mai sus sunt la toate cele peste 3.000 de unități de impozite și taxe locale și la cele aproape 1.000 de firme de cadastru din România. Deci, ele sunt la nivelul întregii țări, afectează întreaga populație a României, fiind generate și tolerate în primul rând de la nivel central, inclusiv prin acte normative.

Pentru eliminarea acestor numeroase și grave neajunsuri se impune (1) modificarea de urgență a reglementărilor în materie, menționate mai sus, și (2) schimbarea radicală a actualelor proceduri birocratice, anacronice, care sunt una dintre cauzele principale care fac să crească Pandemia în România”

Se spune că prostia este eternă și invincibilă, dar sper ca această maximă să nu se confirme și în ceea ce privește rezolvarea problema în discuție.

În caz contrar am ajunge la ceea ce a spus Caragiale: proștii se rânduiesc, unii pleacă, alții vin, dar prostia lor rămâne și o suportă onestul cetățean.

Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcrița


Pro Oltenia

Pro Oltenia

Agenda ta zilnică va fi făcută printr-un click la www.pro-oltenia.ro şi cele mai interesante noutăţi le vei afla în câteva clipe. Conectaţi la cele mai importante canale de informaţii, cu tehnologie modernă şi folosirea tehnicilor jurnalistice de top, îţi oferim fotografii şi imagini video în exclusivitate. Sursa ta de ştiri online e cu tine: PRO Oltenia!

Scrie un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii, te rugăm să te autentifici.

ConectareCont nouResetare parolă