SUCEAVA intră în CARANTINĂ din cauza numărului mare de infestări cu coronavirus - 593 dintr-un total de 2106 în România

SUCEAVA intră în CARANTINĂ din cauza numărului mare de infestări cu coronavirus - 593 dintr-un total de 2106 în România

00:13 31.03.2020
0

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat intrarea în carantină a orașului Suceava și a comunelor limitrofe din cauza numărului mare de îmbolnăviri - 593 - și 22 de decese.

Marcel vela, ministrul Afacerilor Interne: Am emis Ordonanța Militară numărul 6 prin care instituim carantina în municipiul Suceava și pentru comune din zona limitrofă a municipiului Suceaava.

Se instituie pe perioada stării de urgență măsura de carantinare a orașului Suceava și a încă 8 comune limitrofe, conform Ordonanței militare 6. Este vorba despre Adâncata, Salcea, Ipotești, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

Distribuie articol

ORDONANȚA MILITARĂ NR.6 DIN 30.03.2020

Art.1 -Se instituie pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă formată din următoarele opt comune:Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

Art.2 -Se instituiepe perioada stării de urgență o zonă de protecție,ca perimetru de siguranță în jurullocalităților carantinate,formată din toate celelalte unități teritoriale administrative din județul Suceava.

Art.3 -În zona carantinatăprevăzută la art.1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru:

a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și a aprovizionării populației;

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinatădar caredesfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice,securității naționale, sanitar, situațiilorde urgență, administrației publicelocale, asistențeiși protecției sociale, judiciar, serviciilorde utilitate publică, energetic, agriculturii alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilorși transporturilor.

Art.4 -Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și operatorii economici din domeniul transportuluiferoviar de persoane, nuvor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în zona carantinatădecât dacăsunt respectate dispozițiile art.

Art.5 -Toate restricțiilestabilite prin ordonanțe militare precedente se aplică în mod corespunzător în localitățile carantinateși în zonade protecție.

Art.6 - Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava(CJCCI) pentru a stabilicompletări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la art. 3.

Art.7 - (1) În zona de protecție, organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționalevor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare aintrării,respectiv a ieșirii persoanelor în/dinzona de carantinare prevăzută la art. 1.

(2) În zona de protecțieeste interzisă deplasareaîntre localitățile din zonă a persoanelor ce aparțin altor categorii socio-profesionale.

(3) Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștința persoanelor din zona de protecție obligațiile ce le revin referitoare la deplasarea și accesul în/din zona carantinată.

(4) Aplicarea măsurilorde verificare, control și acces în/dinspre zona carantinatăse realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Art.8 -Accesul pe aeroportul internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este permis doar pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art.9 -Consiliul Județean Suceava împreună cu primarii și consiliile locale din unitățile administrativ-teritoriale situate în zona de carantinareși zona de protecțievor lua măsuri de a asigura funcționarea serviciile de protecție și asistență socială, funcționareacorespunzătoare aserviciilor de utilități publice, precum șiaprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art.10 - Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulație publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Art.11 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art.3;

b)Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,pentru măsurile prevăzute la art.4 și 8.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.3, 4 și 8 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni,în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12 - (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.


Pro Oltenia

Pro Oltenia

Agenda ta zilnică va fi făcută printr-un click la www.pro-oltenia.ro şi cele mai interesante noutăţi le vei afla în câteva clipe. Conectaţi la cele mai importante canale de informaţii, cu tehnologie modernă şi folosirea tehnicilor jurnalistice de top, îţi oferim fotografii şi imagini video în exclusivitate. Sursa ta de ştiri online e cu tine: PRO Oltenia!

Scrie un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii, te rugăm să te autentifici.

ConectareCont nouResetare parolă