Primăria Craiova scumpește încălzirea cu 10 la sută. PNL votează împotrivă

Primăria Craiova scumpește încălzirea cu 10 la sută. PNL votează împotrivă

02:50 25.07.2019
0

Grupul consilierilor PNL Craiova se opune majorării prețului gigacaloriei și liberalii vor vota împotriva inițiativei primarului Mihail Genoiu și majorității PSD. În ședința de joi 25 iulie a.c. primarul Genoiu și consilierii PSD se vor folosi de scandalul retragerii titlului de cetățean de onoare caricaturistului Ștefan Popa Popas, care a adus jigniri oltenilor stabiliți în Timișoara, pentru a impune o nouă scumpire a căldurii. O perdea de fum, acuză PNL Craiova. Fără a exista o justificare economică, primarul Genoiu și PSD bagă mâna în buzunarul craiovenilor. Pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local figurează un proiect privind aprobarea prețului de distribuție și furnizare a energiei termice dar atenția cetățenilor este abătută spre o temă secundară.

Tertipul PSD a fost dejucat, consilierii liberali cerând retragerea titlului de cetățean de onoare atât pentru caricaturistul Popas, cât și pentru fostul premier Adrian Năstase, condamnat penal pentru corupție. PNL Craiova arată că regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare impune retragerea titlului în cazul unui condamnat penal.

Distribuie articol

Liberalii susțin că nu sunt aduse justificări pentru noua majorare a prețului și reproduc un pasaj din referatul de aprobare: Din cele arătate mai sus rezultă un tarif final, pentru energia termică distribuită prin punctele termice, de 110,31 + 159,92 = 270,23 lei/Gcal, exclusiv TVA, sau 321,57 lei/Gcal, faţă de cel actual de 292,67 lei/Gcal.

Este practic o creștere cu 10% a cheltuielilor cu încălzirea pentru craioveni – un proiect trecut la Diverse și mascat sub tam-tamul retragerii unui titlu de cetățean de onoare. În fapt, acesta este subiectul principal de pe ordinea de zi!

Consilierii locali PNL Craiova nu sunt de acord cu această majorare și se vor opune categoric acestei decizii! Dezaprobăm total politica demagogică și bazată pe mascarea unor măsuri nepopulare prin punerea pe tapet a altora – cu impact mai puțin semnificativ la modul practic, dar cu false accente de “patriotism local”, se arată în comunicatul de presă al PNL Craiova.

INIȚIATIVA PRIMARULUI GENOIU ȘI A CONSILIERILOR PSD

HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea preţului de distribuție şi furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populaţiei, începând cu 1 iulie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 119535/2019, raportul nr. 120737/2019 întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.124069/2019 al Direcţie Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea preţului de distribuție şi furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populaţiei, începând cu 1 iulie 2019;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi Legii serviciului public de alimentare cu energie termică

nr. 325/2006;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind

Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă preţul de distribuţie şi furnizare a energiei termice, prin punctele termice, în cuantum de 321,57 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 1 iulie 2019.

Art.2. Se aprobă tariful la energia termică facturată populaţiei, în cuantum de 277,00 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 1 iulie 2019.

Art.3. Cu aceeași dată, își încetează efectele art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.518/2018 și se modifică în mod corespunzător art.15 din

contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 256/2012.

Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,

PRIMAR,

Mihail GENOIU

AVIZAT,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

UPDATE: Consilierii PSD au votat proiectul de hotărâre inițiat de primarul Genoiu, plecat în vacanță, prin care s-a majorat cu 10 la sută prețul gigacaloriei. În ciuda protestelor consilierilor liberali, majoritatea a decis retragrea titlului de cetățean de onoare caricaturistului Ștefan Popa Popas, nu și lui Adrian Năstase.


Pro Oltenia

Pro Oltenia

Agenda ta zilnică va fi făcută printr-un click la www.pro-oltenia.ro şi cele mai interesante noutăţi le vei afla în câteva clipe. Conectaţi la cele mai importante canale de informaţii, cu tehnologie modernă şi folosirea tehnicilor jurnalistice de top, îţi oferim fotografii şi imagini video în exclusivitate. Sursa ta de ştiri online e cu tine: PRO Oltenia!

Scrie un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii, te rugăm să te autentifici.

ConectareCont nouResetare parolă